Táto webová stránka používa cookies na poskytovanie služieb a meranie anonymnej návštevnosti. Ďalšie informácie
Táto správa sa vám pravdepodobne zobrazuje, lebo používate starú verziu prehliadača Internet Explorer. Použite prosím verziu 9 a vyššie. Prípadne iný prehliadač (Firefox, Chrome, Opera). Ďakujeme za pochopenie.

Uznášaniaschopnosť konferencie

1.           Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

2.           Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov alebo kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov, ak sa podľa stanov vyžaduje, a predmetom rokovania konferencie môže byť iba program uvedený v pozvánke na konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu uvedenom v pozvánke, môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.

Rozhodnutia konferencie

1.           Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.

2.           Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak Stanovy nestanovujú, že na schválenie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina.

3.           Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SHbÚ a v informačnom systéme športu. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa konferencie najneskôr do 15 dní  odo dňa zasadnutia.

4.           Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje Volebný poriadok a Rokovací poriadok.

5.           V odôvodnených prípadoch a na základe rozhodnutia konferencie môže konferencia prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo riadneho zasadnutia s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky.

6.           Zápisnica obsahuje

a)           schválený program zasadnutia,

b)          prezenčnú         listinu,  zápisnice   o      zvolení   delegáta,          jeho              náhradníka   a  písomné splnomocnenia, ak boli predložené,

c)           zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

d)          dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e)           rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,

f)           meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

Rozhodnutia výkonného orgánu SHbÚ

1.           Výkonný orgán SHbÚ je uznášaniaschopný, ak sú prítomní najmenej 5 členovia   výkonného

Orgánu, pričom musí byť minimálne ako jeden člen prítomný prezident alebo viceprezident.

2.           Ak výkonný orgán SHbÚ nie je plne obsadený, na jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov výkonného orgánu SHbÚ, ktorí sú v čase zasadnutia jeho členmi.

3.           Výkonný orgán SHbÚ schvaľuje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  Pri rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas prezident alebo viceprezident. Ak sú prítomný obaja rozhodujúci hlas má prezident. Hlasovanie člena výkonného orgánu prostredníctvom zástupcu alebo na základe plnej moci nie je povolené.

4.           Pripúšťa sa hlasovanie “per rollam”, ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený

výkonným orgánom.

5.           O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach výkonného orgánu sa vyhotovuje zápisnica. Obsahom zápisnice je predovšetkým:

a)           schválený program zasadnutia,

b)          prezenčná listina,

c)           zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

d)          dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,

e)           rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal,

f)           prípadné stanoviská kontrolóra SHbÚ a odborných orgánov SHbÚ k bodu rokovania, a ak sa od ich stanoviska výkonný orgán odchýlil, aj zdôvodnenie rozhodnutia výkonného orgánu,

g)           meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

6.           Rozhodnutia prijaté výkonným orgánom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný orgán SHbÚ nerozhodne inak. Proti rozhodnutiu výkonného orgánu nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpis SHbÚ neustanoví inak. Rozhodnutie výkonného orgánu môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo sám výkonný orgán SHbÚ z vlastnej iniciatívy alebo na podnet kontrolóra, revíznej komisie/dozornej rady.

7.           Rozhodnutia výkonného orgánu nemôžu byť v rozpore s právnym poriadkom, predpismi SHbÚ, predpismi medzinárodnej športovej organizácie ISBHF a rozhodnutiami najvyššieho orgánu SHbÚ – konferencie.

8.           Zápisnica zo zasadnutia výkonného orgánu vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým členom výkonného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme športu.

 


Extraliga Seniori 2018/19
program zápasov

21. 09. 2019
Ružinov - Jokerit o 11:00
Nitra - Košice o 11:00
Skalica - LG Bratislava o 13:00
Vrútky - P. Bystrica o 13:00
28. 09. 2019
Jokerit - Skalica o 10:30
P. Bystrica - Kežmarok o 13:00
Pruské - Vrútky o 13:00

Tabuľka: SHbE hokejbal 19/20

TímZSkóreB
1.Vrútky210:55
2.Svidník210:94
3.Skalica15:03
4.Jokerit14:23
5.Košice25:53
6.Ružinov25:53
7.LG Bratislava16:52
8.Pruské23:72
9.P. Bystrica12:31
10.Nitra27:101
11.Kežmarok24:100

Najčítanejšie články

Bleskovky

Jokerit zdolal v príprave LG

V pondelňajšom prípravnom zápase zdolal Jokerit Petržalka tím LG Bratislava 6:1 po tretinách 2:0, 4:1 a 0:0.
3.9.2019 09:14 - Michal Runák

Kežmarok odstúpil z ligy U19

ŠTK musela po odstúpení Kežmarku zmeniť program zápasov ligy U19. Nový rozpis je na našom webe.
12.9.2018 11:32 - Michal Runák

Ruttkay neuspel s odvolaním

Útočník Komety Vrútky Tomáš Ruttkay neuspel s odvolaním o odustenie zvyšku trestu, ktorý mu DK udelila po 2. zápase 1. kola play off. Ruttkay dostal stopku na päť zápasov, odsedel si už tri. V ďalších dvoch ešte nemôže nastúpiť.
26.4.2018 22:53 - Michal Runák / hokejbal.sk

Zmeny v rozlosovaní 5. turnaja HEL SR U10

ŠTK na základe dohody schválila zmeny v rozlosovaní 5. turnaja HEL SR U10, ktorý sa bude konať dňa 22. 4. 2018 v Topoľčanoch.
19.4.2018 18:49 - Michal Bruner / hokejbal.sk

Zmeny v rozlosovaní 6. turnaja HEL SR U12

Komisia na základe dohody schválila zmeny v rozlosovaní 6. turnaja Hokejbalovej Extra Ligy SR U12, ktorý sa bude konať dňa 21. 4. 2018 vo Vrútkach.
19.4.2018 18:48 - Michal Runák / hokejbal.sk

Kanaďanky zverejnilii nomináciu na Svetový pohár junioriek

Generálna manažérka kanadského ženského juniorského tímu U20 Debbie Starková, oznámila mená hokejbalistiek, ktoré budú hájiť kanadský dres na premiérovom Svetovom pohári junioriek v kategórii U20 v Přerove a Zlíne.
26.3.2018 16:01 - Michal Runák / hokejbal.sk

SHbÚ zverejnila záväznú prihlášku do baráže

SHbÚ zverejnila záväznú prihlášku a súpisku družstva do kvalifikačnej súťaže (baráže) Hokejbalovej Extra Ligy SR mužov na ročník 2018/19. Oba dokumenty treba poslať najneskôr do 15. 4. 2018.
23.3.2018 14:33 - Michal Runák / hokejbal.sk

Svetový pohár U16 juniorov a U20 žien je vyžrebovaný

Organizátori Svetového pohára U16 juniorov a U20 žien zverejnili konečný počet účastníkov a rozpis zápasov.
3.3.2018 07:48 - Michal Runák / hokejbal.sk

Babiar bude Skalici chýbať tri mesiace

Obranca Hokejmarketu Skalice Roman Babiar utrpel v zápase 21. kola na ihrisku Jokeritu Petržalka zlomeninu lopatkovej a kľúčnej kosti a natrhnutie svalu. Liečenie by malo trvať zhruba štvrť roka. Zranenie si privodil po tvrdom náraze na mantinel po súboji s jedným z domácich hráčov.
25.3.2017 16:52 - Michal Runák

Na MS v Pardubiciach desať tímov v A-kategórii

Na svetovom šampionáte v Pardubiciach sa v A-kategórii predstaví desať tímov. Okrem Slovákov a domácej Českej republiky to sú Kanada, USA, Taliansko, Grécko, Fínsko, India, Švajčiarsko a Portugalsko. Obsadenie tímov v B-kategórii bude známe neskôr.
24.1.2017 17:17 - Michal Runák / ISBHF

Archív krátkych správ »
Offensive výrobca dresov, oblečenia a suvenírov

Extraliga Seniori
2018/19

14. 09. 2019
PruskéSkalica
0:5REPORT
P. BystricaRužinov
2:3 PPREPORT
SvidníkVrútky
4:5 PPREPORT
KošiceKežmarok
4:0REPORT
JokeritNitra
4:2REPORT
07. 09. 2019
KežmarokSvidník
4:6REPORT
VrútkyKošice
5:1REPORT

SHbE hokejbal 19/20 2019/2020

Najviac bodov

Branislav ŠtefanSVI8 bodov
2.Čavajda S.VRU5
3.Raschman M.SVI5
4.Baláška A.NRA4
5.Martinusík J.SCA4

Najlepší strelec

Anton BaláškaNRA4 góly
2.Martinusík J.SCA3
3.Čavajda S.VRU3
4.Cíbik M.PRU3
5.Džupina M.SVI3

Najlepší brankár

 

Mediálni partneri

Partneri